شجاعت...

***رهگذر***

یک بار در یکی از دبیرستان های تهران هنگام برگذاری امتحانات سال آخر دبیرستان به عنوان موضوع انشا این مطلب داده شد که ''شجاعت یعنی چه؟'' محصلی در قبال این موضوع فقط نوشته بود : ''شجاعت یعنی این'' و برگه ی خود را سفید به مسئول امتحان تحویل داده بود و رفته یود ! اما برگه ی آن جوان دست به دست دبیران گشته بود و همه به اتفاق و بدون استثنا به ورقه سفید او نمره 20 دادند...

/ 0 نظر / 11 بازدید