دلبر رهگذر

 

ای دلبر ما مباش بی دل بر ما

 

  یک دلبر ما به که دو صد دل بر ما

 

نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما

 

یا دل بر ما فرست یا دلبر ما

    

/ 7 نظر / 16 بازدید
سارا

گفتمش:دل می خری؟پرسیدچند؟ گفتمش دل مال تو تنهابخند خنده کردو دل زدستانم ربود تابه خود باز آمدم او رفته بود دل زدستش روی خاک افتاده بود جای پایش روی دل جا مانده بود.

Marzi

سلام رهگذر اینقدرگذرکردی که دلبرپرید شادزی

مریم

سلام رهگذر خوبی؟ سر زدم اما جدید آپ نکرده بودی شمام با وبلاگ قهر کردی[لبخند][سوال][سوال][سوال][نیشخند]

دختر تنها

آرام عزیزم سلام! سلام و درود بیکران! با یک دنیا آرزوهای قشنگ قشنگ با یک گلستان گل رنگارنگ خوشبختی با هفت آسمان ستاره های دنباله دار مهر و شادی با یک اقیانوس امواج آبی موفقیت با تمام وجود، از عمق قلبم، با همه صداقتها زیباترین پیروزیها، شادیها، سروریها و محبتهای ماندگار را برات آرزو دارم. به امید انکه در کنار خانواده عزیزت تا همیشه طعم خوشبختی و شادی را بچشی . از عبور زودگذر غم، گرد اندوه بر چهره ات نشینه و همه چیزو پای تجربه بذاری که بزرگترین معلم روزگار ماست. سال پر از شادی و پیروزی رو برات ارزو دارم. سال 89 مبارکمبارکمبارکمبارک با بهترین آرزوها برای تو نازنین خدا پشت و پناهت شاد باشی در پناه حق [گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل] [گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل] [گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل] [گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل] [گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل] [گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل] [گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل] [گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل][لبخند][گل]

دختر تنها

سلام چرا هنوز آپ نکردی؟ شاد باشی در پناه حق تا همیشه [گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل] [گل][گل][گل]

دختر پاییز

" از یاد نخواهم برد بودن در سرزمینی را که به من با هم بودن را آموخت " [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل] ............