از طرف یک ... رهگذر

***رهگذر***

من برای سالها می نویسم

سالها بعد که چشمان تو عاشق می شود

افسوس که قصه مادر بزرگ درست بود

همیشه یکی بود و یکی نبود

 

********************

زندگی شاید همین باشد: یک فریب ساده و کوچک!


آن هم از دست کسی که فکر می کردی همه چیز توست، همه کس تو...

********************

خوشبختی توپی است که وقتی می رود به دنبالش می دویم و وقتی می ایستد به آن لگد می زنیم. 

********************

وقتی دندون های کسی رو دیدی مطمئن نباش که داره می خنده، شاید بخواد گاز بگیره!  

********************

رهگذر این متن رو همیشه به خاطر داشته باش:
انسان منطقی خود را با جهان وفق می دهد. انسان غیرمنطقی تلاش می کند که جهان را با خود وفق سازد. ( جرج برنادشاو)

********************

من رفتم ولی فردایی هست.فردایت را میبینم  

********************

از طرف یک...

 

/ 3 نظر / 27 بازدید

به راستي چقدرسخت است خندان نگه داشتن لب ها در زمان گريستن قلب ها و تظاهر به خوشحالي در اوج غمگيني و چه دشوار و طاقت فرساست گذراندن روزهايي تنهايي و بي ياوري درحالي که تظاهر مي کني هيچ چيز برايت اهميت ندارد اما چه شيرين است درخاموشي وتنهايي به حال خود گريستن و باز هم نفرين به تو اي سرنوشت

عشق بی پایان

پیرمردی صبح زود از خانه اش خارج شد. در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید عابرانی که رد می شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند . .پرستاران ابتدا زخمهای پیرمرد را پانسمان کردند. سپس به او گفتند: "باید ازت عکسبرداری بشه تا مطمئن بشیم جائی از بدنت آسیب دیدگی یا شکستگی نداشته باشه " پیرمرد غمگین شد، گفت خیلی عجله دارد و نیازی به عکسبرداری نیست . پرستاران از او دلیل عجله اش را پرسیدند : او گفت : همسرم در خانه سالمندان است. هر روز صبح من به آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم. امروز به حد کافی دیر شده نمی خواهم تاخیر من بیشتر شود !یکی از پرستاران به او گفت : خودمان به او خبر می دهیم تا منتظرت نماند . پیرمرد با اندوه ! گفت : خیلی متأسفم. او آلزایمر دارد . چیزی را متوجه نخواهد شد ! او حتی مرا هم نمی شناسد ! پرستار با حیرت گفت: وقتی که نمی داند شما چه کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف صبحانه پیش او می روید؟ پیرمرد با صدایی گرفته ، به آرامی گفت: اما من که می دانم او چه کسی است !

رهگذر

چو دعای مادرم شد سبب سعادت من همه شب به درگه حق بکنم دعای مادر