رفیق

***رهگذر***

 خدایا ! مدعیان رفاقت هر کدام تا نقطه ای همراهند ، عده ای تا مرز منفعت ،عده ای تا مرز زوال ،عده ای تا مرز حسن ،عده ای تا مرز آبرو ،و همگان تا مرز این جهان ،تنها تویی که همواره می مانی ،پس بمان ، پس بمان ..........ای خدا

خدایا هرگز رهایم نکن

/ 1 نظر / 15 بازدید
نی....

من رفتم ولی فردایی هست.فردایت را میبینم