نکته ها

***رهگذر***

دوست داشتن دل میخواهد نه دلیل پس دوست دارم بدون هیچ دلیل

فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.((تولستوی))

وقتی با انگشت به کسی اشاره می کنیم ، به یاد داشته باشیم که سه انگشت دیگر به طرف خودمان بر گشته اند .

تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازه ی دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم میشد.

زر اندوزانی که برای مال دنیا کیسه دوخته اند بدانند که لباس آخرت جیب ندارد .

افتادن برگ از درخت نشانه امدن زمستان نیست بلکه نشانه تمام شدن یک عمر است .

برای شاد بودن ، تنها به بدنی سالم و حافظه ای ضعیف نیاز داری .

وای به حال انسانی که هنگام مرگ بداند که هیچ نمی داند.

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید