بازی با قلب رهگذر

نمی دونم چرا؟.......وقتی یکی رو دوست داریم بجای اینکه کاری کنیم که هیچ وقت ناراحت نشه ، بیشتر از همه اونو اذیت می کنیم بیشتر از همه به اون گیر میدیم ،بیشتر از همه دل اونو میشکنیم و بعد توقع داریم که با یک عذر خواهی ما رو ببخشه...ولی اون اینقدر خوبه که هیچ وقت به دل نمی گیره...

چرا وقتی قلب یه کسی رو تو دستامون می گیریم خیلی راحت بهش زخم می زنیم خیلی راحت.....

اما اگه اون این کارو با تو کنه ...

آخه جدا عاشقه...

بازی با قلب

/ 1 نظر / 18 بازدید
شیدا

[گل]اره ما همیشه خیلی راحت زخم میزنیم خیلی راحت...[افسوس]